Dokumenty wg tagu: doktoranckie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
132 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 2014-04-24
27 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2014 Rektora UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w zakresie fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych 2014-04-25
26 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2014 Rektora UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w zakresie matematyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych 2014-04-24
11 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lutego 2014r. zmieniające zarządzenie nr 41/2013 Rektora UKSW z dnia 18 czerwca 2013r. w spr... 2014-02-05
18 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 87/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 listopada 2013r. zmieniające zarządzenie nr 41/2013 Rektora UKSW z dnia 18 czerwca 2013 r. ... 2013-11-05
242 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ponownego przyjęcia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2013-09-26
54 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie nr 41/2013 Rektora UKSW z dnia 18 czerwca 2013r. w sp... 2013-07-18
62 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2013 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 41/2013 Rektora UKSW z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi eduka... 2013-06-27
64 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2013 Rektora UKSW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2013/2014 2013-06-18
152 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2013/2014 2013-04-25