Dokumenty wg tagu: doktoranckie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
22 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i s... 2015-06-25
20 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckic... 2015-06-25
226 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia d... 2015-04-23
240 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów ora... 2015-03-26
63 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 48/2011 Rektora UKSW z dnia 30 listopada 20... 2014-10-01
46 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2014-07-10
189 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 100/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 43/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawi... 2014-06-26
43 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i st... 2014-06-26
164 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 75/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 43/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacj... 2014-05-29
38 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2014 Rektora UKSW z dnia 29 maja 2014r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych 2015-05-29