Dokumenty wg tagu: doktorant

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
3 2018 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 2/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów oraz Odwoławczej ... 2018-01-08
4 2017 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 1/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów oraz Odwoławczej... 2017-01-16
433 2016 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów oraz Odwoławcze... 2016-11-04
395 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 198/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru prof. UKSW dr. hab. Marka Klossa do odwoławczej komisj... 2016-10-20
394 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 197/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru dr hab. Barbary Galas do odwoławczej komisji dyscyplin... 2016-10-20
393 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 196/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru prof. dr hab. Bernadetty Kuczery-Chachulskiej do odwoła... 2016-10-20
392 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 195/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru prof. UKSW dr. hab. Piotra Zapadki do odwoławczej komi... 2016-10-20
391 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 194/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zawadzkiego do odwoławcze... 2016-10-20
390 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 193/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru prof. UKSW dr hab. Korduli Świętorzeckiej do odwoławcz... 2016-10-20
389 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 192/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru ks. prof. UKSW dr. hab. Józefa Wroceńskiego do odwoław... 2016-10-20