Dokumenty wg tagu: współpraca dydaktyczna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
117 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 61/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji zajęć klinicznych i współpracy z Woj... 2021-03-24
314 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 127/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2018-11-27
426 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 229/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie grantu i współp... 2016-10-26
96 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 178/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytete... 2015-12-17
115 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 162/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru umów o warunkach odpłatności za studia stacjon... 2015-10-22
203 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 74/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ka... 2015-05-22
156 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 52/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Rzecz... 2013-04-25
31 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie akceptacji starań o utworzenie kierunków: fizyka i chemia 2001-03-15