Dokumenty wg tagu: cudzoziemcy

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
451 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 13/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie szczególnych wytycznych dotyczących r... 2020-07-10
115 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 162/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru umów o warunkach odpłatności za studia stacjon... 2015-10-22
182 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 95/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 72/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyr... 2015-06-25
205 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 72/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ka... 2015-05-22
204 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 73/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ka... 2015-05-22
203 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 74/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ka... 2015-05-22
236 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytete... 2015-04-23
246 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 76/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyra... 2015-02-26
9 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 51/2014 Rektora UKSW z dnia 5 sierpnia 2014 r. w ... 2015-02-20
244 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 155/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne trzecieg... 2014-11-20