Dokumenty wg tagu: drugiego stopnia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
73 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyporządkowania kierunku elektroniczne zarządzanie dokumentacją studi... 2024-03-21
490 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 173/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 79/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2023-11-27
469 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międz... 2023-11-16
353 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 24/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie nieuruchomienia w roku akademickim... 2023-09-27
302 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 136/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 80/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2023-07-05
290 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 125/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 177/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2023-07-03
285 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 120/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademic... 2023-07-03
281 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 118/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademic... 2023-07-03
210 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 82/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim ... 2023-06-02
207 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 79/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim ... 2023-06-02