Dokumenty wg tagu: studenci

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
69 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu... 2024-03-21
41 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wyboru mgr Martyny Filcek do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 2024-02-22
40 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wyboru dr Joanny Skurzak do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 2024-02-22
12 2024 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 3/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli doktorant... 2024-01-26
537 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 36/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca Decyzję Nr 15/2023 Prorektora ds... 2023-12-28
526 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 193/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru mgr Michała Winczka do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla... 2023-12-15
439 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 158/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyboru dr hab. Barbary Galas, prof. uczelni do Komisji Dyscypli... 2023-10-30
438 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 157/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie odwołania dr Barbary Kałdon z Komisji Dyscyplinarnej dla studen... 2023-10-30
451 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 29/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji ... 2023-10-25
450 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 28/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji... 2023-10-25