Dokumenty wg tagu: rekrutacja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
25 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardyn... 2023-01-30
547 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 23/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie rekrutacji studentów i d... 2022-12-21
545 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 22/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji pracownik... 2022-12-21
543 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 153/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 75/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2022-12-19
244 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 9/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 75/2021 Senatu Uniwers... 2022-06-28
248 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 84/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przep... 2022-06-29
224 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 58/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ka... 2022-06-14
222 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 8/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 142/2018 Senatu Uniwers... 2022-06-08
221 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 7/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 141/2018 Senatu Uniwers... 2022-06-08
219 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 49/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego n... 2022-06-06