Dokumenty wg tagu: rekrutacja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
50 2024 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2024 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogólnych zasad rekruta... 2024-02-26
49 2024 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2024 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogólnych zasad rekruta... 2024-02-26
22 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardyn... 2024-01-30
495 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 19/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji pracownikó... 2023-12-01
336 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2023 r. w sprawie ogólnych zasad rekrutacji ... 2023-09-25
264 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 103/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu prze... 2023-06-29
247 2023 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 7/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 119/2019 Senatu Uniwer... 2023-06-19
246 2023 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 6/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 118/2019 Senatu Uniwer... 2023-06-19
237 2023 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 4/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 84/2022 Senatu Uniwersy... 2023-06-07
234 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego ... 2023-06-07