Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
23 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyporządkowania kierunku Kognitywistyka studia pierwszego stopnia o... 2024-01-30
19 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademicki... 2024-01-30
470 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 66/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki mię... 2023-11-16
469 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międz... 2023-11-16
456 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 59/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia studiów wspólnych drugiego stopnia na kierunku Spe... 2023-11-07
353 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 24/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie nieuruchomienia w roku akademickim... 2023-09-27
302 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 136/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 80/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2023-07-05
290 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 125/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 177/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2023-07-03
289 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 124/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 176/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2023-07-03
288 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 123/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 43/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2023-07-03