Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
29 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 21/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 24.06.2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Grażynie Chrostows... 2021-06-24
28 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 28/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia nowych tematów prac dypl... 2021-05-26
27 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 29/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian tematów prac... 2021-05-26
26 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 27/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia nowych tematów prac dypl... 2021-05-26
25 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 20/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 12.05.2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Iwony Pilchowskiej 2021-05-12
24 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 19/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 12.05.2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Grażyny Chro... 2021-05-12
23 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 18/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 12.05.2021 r. w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dra Janusza Andrzeja Mółki wszczętego w dniu 25.0... 2021-05-12
22 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 26/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian tematów prac ... 2021-04-14
21 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 25/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia opiekunów prac dypl... 2021-04-14
20 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 24/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii Rady Wydziału Nauk Pedagog... 2021-04-14