Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
72 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 14/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 19.11.2021 r. w sprawie wyboru dr hab. Witolda Starnawskiego prof. uczelni do Komisji Doktorskiej do publicznej ... 2021-11-19
71 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 13/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 19.11.2021 r. w sprawie odwołania dr hab. Barbary Galas prof. uczelni z Komisji Doktorskiej do publicznej obrony... 2021-11-19
58 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 12/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 10.11.2021 r. w sprawie oceny indywidulanego planu badawczego doktorantki Pani mgr Katarzyny Mikołajczyk 2021-11-10
57 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 10.11.2021 r. zmieniająca skład osobowy Katedry Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej 2021-11-10
56 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 10.11.2021 r. zmieniająca skład osobowy Katedry Psychologicznych Podstaw Wychowania 2021-11-10
55 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 9/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 10.11.2021 r. zmieniająca skład osobowy Katedry Pedagogiki Społecznej 2021-11-10
54 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 8/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 10.11.2021 r. zmieniająca skład osobowy Katedry Pedagogiki Specjalnej 2021-11-10
53 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 7/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 10.11.2021 r. zmieniająca skład osobowy Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 2021-11-10
52 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 6/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 10.11.2021 r. zmieniająca skład osobowy Katedry Filozofii i Socjologii Wychowania 2021-11-10
51 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 5/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 10.11.2021 r. zmieniająca skład osobowy Wydziałowej Komisji ds. procedury habilitacyjnej i profesorskiej 2021-11-10