Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
11 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 13/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 03.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji w Radzie Dyscypliny Pedagogika 2021-02-03
10 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 12/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 03.02.2021 r. sprawie powołania na recenzenta dr hab. Anny Fidelus prof. uczelni celem przeprowadzenia postępowa... 2021-02-03
9 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 03.02.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Grażyny Ch... 2021-02-03
8 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 03.02.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Grażyny Ch... 2021-02-03
7 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 9/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 03.02.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Grażyny Chr... 2021-02-03
6 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 8/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 03.02.2021 r. w sprawie udzielenia urlopu naukowego ks. dr hab. Dariuszowi Stępkowskiemu prof. uczelni w okresie ... 2021-02-03
5 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 20/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian tematów pra... 2021-02-03
4 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 19/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia tez egzaminu dypl... 2021-02-03
3 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 18/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia tez egzaminów dyp... 2021-02-03
2 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 17/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie opinii o wszczęciu postępowania konku... 2021-02-03