Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
39 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 27/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 20.09.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego ks. mgr Jerzeg... 2021-09-20
38 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 26/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 20.09.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego ks. mgr Jerzeg... 2021-09-20
37 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 33/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian tematów p... 2021-06-29
36 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 32/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie opinii Rady Wydziału Nauk Ped... 2021-06-29
35 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 31/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie opinii Rady Wydziału Nauk Ped... 2021-06-29
34 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 30/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia ró... 2021-06-29
33 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 25/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 24.06.2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim ks. mgr Jerzego Ławickiego 2021-06-24
32 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 24/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 24.06.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Iwony Pilc... 2021-06-24
31 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 23/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 24.06.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Iwony Pilc... 2021-06-24
30 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 22/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 24.06.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Iwony Pilc... 2021-06-24