Szczegóły dokumentu

Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/3/2018 dotycząca zasad przyjmowania kandydatów z przeniesienia na kierunki studiów, prowadzone na WFCH w roku akademickim 2018/2019