Szczegóły dokumentu

Decyzja dziekana WFCh w sprawie ustalenia TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH POZA SYSTEMEM STUDIÓW W RAMACH EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ

pozycja 3
rodzaj Decyzja Dziekana
data publikacji 2018-04-10
rok 2018
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
tagi rekrutacja
załączniki