Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
10 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 3/3/2016 w sprawie potwierdzania na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej efektów uczenia się poza uczelnią 2016-03-16
9 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 2/3/2016 w sprawie profilu studiów: „Philosophy and Culture of East-Central Europe. Experience and Thought” 2016-03-16
8 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/3/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w roku akademickim 2014/2015 2016-03-16
18 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 5/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia liczby elektorów Wydziału w składzie kolegium elektorów WFCh spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi... 2016-02-24
17 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 3/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie liczby elektorów Wydziału w składzie kolegium elektorów WFCh spośród nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy lub st... 2016-02-24
16 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 2/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie trybu przechodzenia kandydatów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na elektorów Uniwersytetu (lub elektorów Wydziału) do kolejny... 2016-02-24
15 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 4/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów do kolegium elektorów Wydziału spośród studentów i doktorantów WFCh UKSW 2016-02-24
5 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 1/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych na WFCh 2016-02-19
4 2016 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana nr 4/2016 w sprawie zatwierdzenia PROCEDURY PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UKSW W WARSZAWIE 2016-02-05
3 2016 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia PROCEDURY PRZEPROWADZANIA ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ OCENY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UKSW... 2016-02-01