Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
24 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/5/2016 w sprawie zatwierdzenia stawek za prowadzenie zajęć na studiach niestacjonarnych i podyplomowych prowadzonych przez Wydział Fi... 2016-05-05
21 2016 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Dziekana Nr 7/16 w sprawie PRZYGOTOWANIA, SPOSOBU WERYFIKACJI I PRZYJĘCIA KARTY OPISU PRZEDMIOTU W USOS 2016-04-29
20 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 2/4/2016 w sprawie przeniesienia Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki na Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 2016-04-14
19 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/4/2016 w sprawie określenia maksymalnej liczby kandydatów, nad którymi promotor lub promotor pomocniczy mogą sprawować opiekę naukową... 2016-04-14
7 2016 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana nr 6/2016 w sprawie ustalenia TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH POZA SYSTEMEM STUDIÓW W RAMACH EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ 2016-03-16
6 2016 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana nr 5/2016 w sprawie powołania WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 2016-03-16
14 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 7/3/2016 w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie 2016-03-16
13 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 6/3/2016 w sprawie egzaminów doktorskich 2016-03-16
12 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 5/3/2016 w sprawie zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2016-03-16
11 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 4/3/2016 w sprawie określenia kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, na których rekomendowani przez AZ... 2016-03-16