Szczegóły dokumentu

Decyzja Dziekana nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia PROCEDURY PRZEPROWADZANIA ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ OCENY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UKSW W WARSZAWIE