Szczegóły dokumentu

Decyzja Dziekana nr 6/2016 w sprawie ustalenia TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH POZA SYSTEMEM STUDIÓW W RAMACH EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ

pozycja 7
rodzaj Decyzja Dziekana
data publikacji 2016-03-16
rok 2016
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
tagi studia zapewnianie jakości
załączniki