Dokumenty wg tagu: zwiększenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
178 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 53/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu badawczego „International Econ... 2022-05-17
242 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 123/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ... 2015-03-26
212 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 123/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na... 2014-09-25
124 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2013 Senatu UKSW z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/2007 Senatu UKSW z dnia 25 października 2007 r., uchwały nr 48/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 ... 2013-02-21
163 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 93 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz z... 2011-09-15
161 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 60/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów z odpłatnej działalności dydakt... 2010-06-24
155 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 74/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie dodatkowego wynagradzania pracowników za pracę na rzecz realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 2009-06-25
135 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 54/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów z odpłatnej działalności dydaktycz... 2009-05-21
165 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 98/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 29/2007 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów ... 2008-12-18
131 2008 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2008 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia JM Rektora Uniwersytetu Kardynał... 2008-09-25