Dokumenty wg tagu: zatwierdzenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
70 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządza... 2006-11-22
168 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu w ... 2006-09-28
59 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkul... 2006-09-22
142 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 56/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu ... 2005-10-27
97 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo – finansowym UKSW na 2004 rok 2005-01-20
75 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 33/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów doktoranckich prowadzonych na Wydz... 2004-12-08
77 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu za ro... 2004-01-22
94 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu za ro... 2002-12-19
67 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za rok 2001 2002-05-09