Dokumenty wg tagu: zatwierdzenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
190 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 87/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego UKSW na rok 2015 2015-06-25
216 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 61/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2014 oraz przeznaczen... 2015-05-22
215 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 62/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UKSW z... 2015-05-22
240 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 151/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania... 2014-11-20
192 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 103/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu w roku 2013 2014-06-26
177 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 88/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Budżetu zdecentralizowanego stanowiącego załącznik do Planu rzeczowo-finansowego UKSW za rok 2014 2014-06-26
149 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 60/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego UKSW na rok 2014 2014-05-29
148 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 59/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UKSW za rok 2013 2014-05-29
147 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 58/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2013 oraz przeznaczenia zysku netto za rok 2013 2014-05-29
282 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 169/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia korekty ze Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-fin... 2013-12-19