Dokumenty wg tagu: zarządzenie zmieniające

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
14 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2011 Rektora UKSW z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2011/2012 2011-10-27
16 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2011 Rektora UKSW z dnia 21 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach do... 2011-10-21
15 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2011 Rektora UKSW z dnia 21 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w... 2011-10-21
20 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2011 Rektora UKSW z dnia 19 września 2011 r. zmieniające zarządzenie Rektora UKSW nr 47/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia w UKSW Biura Karier zmienione... 2011-09-19
19 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2011 Rektora UKSW z dnia 19 września 2011 r.w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-09-19
27 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2011 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2011/2012 zmie... 2011-07-07
32 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2011 Rektora UKSW z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2011/2012 2011-06-13
31 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2011 Rektora UKSW z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie Rektora UKSW Nr 31/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działani... 2011-06-13
37 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora UKSW z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia nowej struktury organizacyjnej Instytutu Ekologii i Bioetyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2011-04-19
38 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2011 Rektora UKSW z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 2011-04-13