Dokumenty wg tagu: zarządzenie zmieniające

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
13 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 38/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów 2008-09-30
27 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 24/2008 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-06-27
26 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 25/2008 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2008/2009 2008-06-27
34 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 17/2008 Rektora UKSW z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2007/2008 2008-04-22
39 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 12/2008 Rektora UKSW z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pokrywania kosztów przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych oraz postępowań o nada... 2008-04-15
40 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 11/2008 Rektora UKSW z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-04-10
50 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 1/2008 Rektora UKSW z dnia 9 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2007/2008 2008-01-09
59 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 22/2007 Rektora UKSW z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia n... 2007-06-11
64 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 17/2007 Rektora UKSW z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie Rektora UKSW z dnia 26 lipca 2005 r. nr 33/2005 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu... 2007-04-25
66 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 15/2007 Rektora UKSW z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ... 2007-04-18