Dokumenty wg tagu: zarządzenie zmieniające

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
41 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2011 Rektora UKSW z dnia 29 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania obiektów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, powierz... 2011-03-29
42 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora UKSW z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w ogólnouczelnianych jednostkach dydakty... 2011-03-14
45 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2011 Rektora UKSW z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2011-02-22
48 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2011 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków uczestniczenia przez studentów i absolwentów w stażach absolwenckich, praktykach s... 2011-01-14
49 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2011 Rektora UKSW z dnia 13 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2010/2011 2011-01-13
52 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2011 Rektora UKSW z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków uczestniczenia przez studentów i absolwentów w stażach absolwenckich, praktykach s... 2011-01-12
50 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2011 Rektora UKSW z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z pieczęciami urzędowymi oraz pieczątkami i cechownikami służbowymi w Un... 2011-01-12
55 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora UKSW z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2011-01-05
1 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 72/2010 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu wnioskowania przez nauczycieli akademickich o zastosowanie 50 % kosztów... 2010-12-22
10 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2010 Rektora UKSW z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-12-07