Dokumenty wg tagu: zarządzenie zmieniające

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
32 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2010 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2010 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia skróconego czasu pracy 2010-07-23
38 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2010-07-07
37 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2010-07-07
41 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2010 Rektora UKSW z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2008-2012 2010-06-25
43 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2010 Rektora UKSW z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2010/2011 2010-06-11
44 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2010 Rektora UKSW z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia kandydatów na studi... 2010-05-25
45 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2010 Rektora UKSW z dnia 24 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 2010-05-24
47 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2010 Rektora UKSW z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2009/2010 2010-05-19
57 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2010 Rektora UKSW z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niesta... 2010-03-24
63 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2010 Rektora UKSW z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w ogólnouczelnianych jednostkach dydaktyc... 2010-02-01