Dokumenty wg tagu: zarządzenie zmieniające

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
25 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 34/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające w sprawie prowadzenia księgi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 2009-07-14
33 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 26/2009 Rektora UKSW z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia... 2009-06-09
31 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 28/2009 Rektora UKSW z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2008/2009 2009-06-09
277 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 16/2009 Rektora UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń... 2009-04-23
46 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 12/2009 Rektora UKSW z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia n... 2009-04-07
51 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 7/2009 Rektora UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-02-26
54 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 4/2009 Rektora UKSW z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów 2009-01-19
7 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 44/2008 Rektora UKSW z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu praktyk studenckich w UKSW 2008-11-14
15 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 36/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2008/2009 2008-09-30
14 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 37/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia albumu studenta 2008-09-30