Dokumenty wg tagu: zarządzenie zmieniające

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
25 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47 /2010 Rektora UKSW z dnia 15 września 2010 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 2010-09-15
26 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46 /2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dokt... 2010-08-03
27 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45 /2010 Rektora UKSW z dnia 29 lipca 2010 r.zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2010/2011 2010-07-29
29 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2010 Rektora UKSW z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-07-26
28 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2010 Rektora UKSW z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli akademickich niebędących pr... 2010-07-26
32 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2010 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2010 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia skróconego czasu pracy 2010-07-23
38 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2010-07-07
37 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2010-07-07
41 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2010 Rektora UKSW z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2008-2012 2010-06-25
43 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2010 Rektora UKSW z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2010/2011 2010-06-11