Dokumenty wg tagu: zarządzenie zmieniające

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
1 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 72/2010 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu wnioskowania przez nauczycieli akademickich o zastosowanie 50 % kosztów... 2010-12-22
10 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2010 Rektora UKSW z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-12-07
11 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2010 Rektora UKSW z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-11-24
16 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 57/2010 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-11-09
15 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 58/2010 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Ośrodka Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wars... 2010-11-09
14 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 59/2010 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające Zarządzenie nr 39/09 z dnia 11 sierpnia 2009 r. Rektora UKSW w Warszawie w sprawie opłat wnoszonych przez studen... 2010-11-09
19 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2010 Rektora UKSW z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wars... 2010-10-14
57 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2010 Rektora UKSW z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsz... 2010-10-07
24 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora UKSW z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wzoru protokołu egzaminu dyplomowego 2010-09-30
23 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 49/2010 Rektora UKSW z dnia 30 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-09-30