Dokumenty wg tagu: zarządzenie zmieniające

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
71 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 1/2010 Rektora UKSW z dnia 6 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ogłaszania aktów prawnych stanowionych przez organy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2010-01-06
69 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 3/2010 Rektora UKSW z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-01-06
4 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 55/2009 Rektora UKSW z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 2009-12-15
7 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 52/2009 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów 2009-12-09
11 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 48/2009 Rektora UKSW z dnia 15 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniw... 2009-10-15
14 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 45/2009 Rektora UKSW z dnia 8 października 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Humanistycznych 2009-10-08
13 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 46/2009 Rektora UKSW z dnia 8 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2009/2010 2009-10-08
15 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 44/2009 Rektora UKSW z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2009-09-30
21 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 38/2009 Rektora UKSW z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Humanistycznych 2009-08-11
19 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 40/2009 Rektora UKSW z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w regulaminie pracy 2009-08-11