Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 37/2012 Rektora UKSW z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 50
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2012-06-29
rok 2012
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia niestacjonarne odpłatne zarządzenie zmieniające wzory umów
załączniki