Dokumenty wg tagu: wydział teologiczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
4 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie powołania sekcji "Teologia Kultury" na Wydziale Teologicznym UKSW 2005-02-07
92 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie powołania sekcji "Teologia Kultury" na Wydziale Teologicznym 2005-01-20
51 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia programu i regulaminu studiów doktoranckich prowadzonych... 2004-05-31
94 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie teologii praktycznej oraz st... 2004-05-20
47 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmiany w strukturze Wydziału Teologicznego 2003-10-24
46 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmiany w strukturze Wydziału Teologicznego 2003-10-24
85 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2003 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zmiany w strukturze Wydziału Teologicznego 2003-10-23
84 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2003 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zmiany w strukturze Wydziału Teologicznego 2003-10-23
43 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie utworzenia Zakładu Duchowości Europejskiej 2003-09-30
79 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Teologicznego 2003-09-25