Dokumenty wg tagu: wydział teologiczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
108 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademi... 2024-04-29
107 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym ... 2024-04-29
476 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 72/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku religioznaws... 2023-11-16
475 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 71/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarst... 2023-11-16
474 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia na kierunku komunikacja ku... 2023-11-16
466 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia innej formy kształcenia „Każdy rodzic katechetą” na... 2023-11-16
456 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 59/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia studiów wspólnych drugiego stopnia na kierunku Spe... 2023-11-07
116 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r.w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim n... 2022-03-25
115 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 29/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2022-03-25
114 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie utworzenia kursu specjalistycznego „Formacja formatorów” na Wydzia... 2022-03-25