Dokumenty wg tagu: wydział teologiczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
50 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Dziennikarstwa 2001-06-21
49 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów w zakresie Organizacji i Zarządzani... 2001-06-21
34 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie studiów eksternistycznych na Wydziale Teologicznym 2001-03-15
29 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli przy Wydzia... 2001-02-15
53 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Teologicznym w Radomiu 2002-01-19
43 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie studiów podyplomowych na Wydziale Teologicznym w Radomiu 2000-11-23
10 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11 /2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 3 listopada 2000r. w sprawie utworzenia katedr Teologii Mass-Mediów i Prakseologii Dziennikarskiej 2000-11-03
13 1999 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/1999/U Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia na zamierzonym Wydziale Teologicznym w Radomiu kierunku teologia 1999-12-16
12 1999 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/1999/U Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Wydziału Teologicznego w Radomiu 1999-12-16