Szczegóły dokumentu

Zarządzenie nr 4/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie przekształcenia Katedry Historii Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym w Katedrę Organizacji Duszpasterstwa.

pozycja 18
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2006-01-18
rok 2006
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wydział katedra przekształcenie wydział teologiczny
załączniki