Dokumenty wg tagu: wydział teologiczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
123 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 23/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału dotacji na badania dla młodych nau... 2016-04-14
170 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Psychologicznych i Pedagogi... 2006-11-23
71 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 49/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw... 2006-11-23
53 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Teologicznego 2006-07-18
52 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Dialogu Wiary z Kulturą oraz Katedry Antropolo... 2006-07-18
162 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Teologicznego 2006-06-22
161 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Dialogu Wiary z Kulturą oraz Katedry Antropolog... 2006-06-22
18 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 4/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie przekształcenia Katedry Historii Teologii Pastoralnej na Wydzia... 2006-01-18
71 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programu i regulaminu studiów doktoranckich prowadzony... 2005-07-14
39 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie opłat za zaoczne studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym 2005-07-13