Dokumenty wg tagu: wydział teologiczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
71 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 49/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw... 2006-11-23
53 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Teologicznego 2006-07-18
52 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Dialogu Wiary z Kulturą oraz Katedry Antropolo... 2006-07-18
162 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Teologicznego 2006-06-22
161 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Dialogu Wiary z Kulturą oraz Katedry Antropolog... 2006-06-22
18 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 4/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie przekształcenia Katedry Historii Teologii Pastoralnej na Wydzia... 2006-01-18
71 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programu i regulaminu studiów doktoranckich prowadzony... 2005-07-14
39 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie opłat za zaoczne studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym 2005-07-13
4 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie powołania sekcji "Teologia Kultury" na Wydziale Teologicznym UKSW 2005-02-07
92 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie powołania sekcji "Teologia Kultury" na Wydziale Teologicznym 2005-01-20