Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 45/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 63/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia klasyczna drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyscypliny naukowej oraz ustalenia programu studiów

pozycja 236
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2021-05-20
rok 2021
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek drugiego stopnia program wydział nauk humanistycznych
załączniki