Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 105/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku kulturoznawstwo prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 436
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2020-06-25
rok 2020
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek program wydział nauk humanistycznych
załączniki