Dokumenty wg tagu: wydział nauk historycznych i społecznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
94 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 19/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału dotacji na utrzym... 2017-04-05
59 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji studiów I stopnia na kierunku historia cywilizacji śródziem... 2017-02-23
132 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w zakresie archeologii na W... 2016-04-20
127 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 27/2016 Prorektora ds. nauki i rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału dotacji na badania dla młodych nauk... 2016-04-14
181 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 54/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie powołania czasopisma naukowego Wydziału Nauk Historycznych i Społecz... 2006-12-21
36 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Na... 2006-04-27
134 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Katedry Historii Kultury Chrześcijańskiego Wschodu na Wydz... 2005-06-23
125 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie utworzenia stanowiska trzeciego prodziekana na Wydziale Nauk Historyczny... 2005-05-19
94 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia uzupełniających magisterskich studiów eksternistycznych n... 2005-01-20
28 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zmian w strukturze Instytutu Historii Sztuki UKSW 2004-09-06