Dokumenty wg tagu: wydział nauk historycznych i społecznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
2 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie reorganizacji katedr na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2001-01-15
1 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie reorganizacji katedr na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2001-01-15
48 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Studium Polityki Bezpieczeństwa Państwa 2000-12-14
47 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia zaocznych jednolitych studiów magisterskich i zaocznych uz... 2000-12-14
46 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych przy Zaocznym Studium Nauk Historycz... 2000-12-14
42 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2000-11-23
40 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2000 Senatu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych kierunku stu... 2000-11-23
8 1999 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/1999/U Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 21 października 1999 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 1999-10-21