Dokumenty wg tagu: wydział nauk historycznych i społecznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
13 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie reorganizacji w Instytucie Nauk Historycznych UKSW 2002-05-20
12 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie zmiany nazwy Studium Caritas 2002-05-20
74 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie reorganizacji w Instytucie Nauk Historycznych UKSW 2002-05-09
73 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie uzupełniających magisterskich studiów zaocznych na kierunku politologia, ... 2002-05-09
72 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2002 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie zmiany nazwy Studium Caritas 2002-05-09
63 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie przekształcenia studiów podyplomowych „Sztuka” prowadzonych na Wydziale ... 2002-03-14
80 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 54/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie zmiany nazw katedr na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2001-11-15
40 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie studiów zaocznych na kierunku politologia 2001-04-26
5 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie: utworzenia zakładów w Sekcji Historii Sztuki Sakralnej 2001-03-26
4 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie: struktury Sekcji Historii Kościoła 2001-03-26