Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
207 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 85/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określania efektów kształcenia dla „Podyplomowych Studiów Nauki o Rod... 2012-06-21
177 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla „Podyplomowych Studiów z Matematyki” ... 2012-05-24
176 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 53/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Prawa i... 2012-05-24
175 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 52/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Studia Podyplomowe Nadające Kwalifi... 2012-05-24
168 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 45/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 61/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie warunków i tr... 2012-05-24
167 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/ 2014 2012-05-24
60 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2012 Rektora UKSW z dnia 11 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształca... 2012-05-11
159 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów oraz studiów po... 2012-04-26
153 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia d... 2012-04-26
152 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa 2012-04-26