Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
311 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzenie Oświatą" na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2012-12-20
300 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 177/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 168/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Wiedza o teatrze... 2012-11-22
291 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 168/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Wiedza o teatrze” na Wydziale Nauk Humanistycznych 2012-10-25
276 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 153/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określania efektów kształcenia dla studiów podyplomowych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2012-09-25
28 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 60/2012 Rektora UKSW z dnia 17 września 2012 r. w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wys... 2012-09-17
104 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2012 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademick... 2012-07-23
237 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 114 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r.w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Turystyka kulturowa – Mazowsze” na W... 2012-07-10
231 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 108 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r.w sprawie regulaminu studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wa... 2012-07-10
47 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studi... 2012-07-03
50 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2012 Rektora UKSW z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersyt... 2012-06-29