Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
424 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 16/2019 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 31 p... 2019-10-29
418 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 207/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w proc... 2019-10-25
416 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 205/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 191/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 r. w ... 2019-10-25
386 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 192/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 124/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w spraw... 2019-10-03
385 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 191/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku pedagogika przeds... 2019-10-03
384 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 190/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 65/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w spraw... 2019-10-03
383 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 189/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 159/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w spra... 2019-10-03
382 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 188/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 84/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 w sprawie prz... 2019-10-03
381 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 187/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 162/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w spra... 2019-10-03
380 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 186/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 161/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w spra... 2019-10-03