Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
116 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 15/2010 Senatu UKSW z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa Kanonicznego Podyplomowych Studiów "Zarządzanie i administracja w służbie charyzmatu instytu... 2010-02-25
115 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 14/2010 Senatu UKSW z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa Kanonicznego Podyplomowych Studiów "Sądownictwo i administracja w Kościele" 2010-02-25
200 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 119/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie likwidacji studiów II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria 2009-12-17
191 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 110/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Teologii Życia Konsekrowanego na Wydziale Teologicznym 2009-11-26
190 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 109/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Teologii Apostolstwa na Wydziale Teologicznym 2009-11-26
189 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 108/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Mariologii na Wydziale Teologicznym 2009-11-26
153 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 72/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Etyki na Wydziale Teologicznym 2009-06-25
152 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 71/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Badania i Ochrona Zabytków Warszawy i Mazowsza na Wydziale Nauk Historycznych i Spo... 2009-06-25
151 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 70/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ponownego przyjęcia zmian w regulaminie studiów 2009-06-25
33 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 26/2009 Rektora UKSW z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia... 2009-06-09