Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
151 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Wychowanie ku wartościom w praktyce szkolnej według nauczania papieża Jana Pawła II w I... 2010-06-24
143 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 42/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2011/2012 2010-05-27
138 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 37/2010 Senatu UKSW z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2010/201 2010-04-29
134 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 33/2010 Senatu UKSW z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Bioetyki i Prawa Medycznego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2010-04-29
133 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 32/2010 Senatu UKSW z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Studiów Podyplomowych Filozofii w Studia Podyplomowe Filozofii i Etyki 2010-04-29
126 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 25/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Poradnictwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW 2010-03-25
123 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 22/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów 2010-03-25
116 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 15/2010 Senatu UKSW z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa Kanonicznego Podyplomowych Studiów "Zarządzanie i administracja w służbie charyzmatu instytu... 2010-02-25
115 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 14/2010 Senatu UKSW z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa Kanonicznego Podyplomowych Studiów "Sądownictwo i administracja w Kościele" 2010-02-25
200 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 119/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie likwidacji studiów II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria 2009-12-17