Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
140 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie zbiorami i instytucją m... 2012-02-23
85 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2012 Rektora UKSW z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokszta... 2012-01-30
128 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Historia i społeczeństwo” Na Wydzia... 2012-01-26
86 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2012 Rektora UKSW z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studi... 2012-01-09
196 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 126/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i p... 2011-12-15
6 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2011 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjona... 2011-12-09
5 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2011 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształ... 2011-12-09
3 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2011 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli ak... 2011-12-09
16 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2011 Rektora UKSW z dnia 21 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach do... 2011-10-21
15 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2011 Rektora UKSW z dnia 21 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w... 2011-10-21