Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
133 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 61/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2012/2013 2011-05-26
132 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 60/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Wiedza o kulturze – dziedzictwo kultury... 2011-05-26
123 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 22/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Regula... 2011-04-28
118 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Instruktorskich Studiów Podyplomowych „Teatr” na Wydziale ... 2011-04-28
93 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie rozszerzenia kształcenia na specjalności pracownik socjalny ds. rodzin... 2011-02-24
91 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, Podyplomowych Studi... 2011-02-24
85 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/ 2012 2011-01-27
54 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2011 Rektora UKSW z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niez... 2011-01-10
56 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2011 Rektora UKSW z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjona... 2011-01-04
152 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Polityka Publiczna na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2010-06-24