Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
54 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2011 Rektora UKSW z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niez... 2011-01-10
56 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2011 Rektora UKSW z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjona... 2011-01-04
152 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Polityka Publiczna na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2010-06-24
151 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Wychowanie ku wartościom w praktyce szkolnej według nauczania papieża Jana Pawła II w I... 2010-06-24
143 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 42/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2011/2012 2010-05-27
138 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 37/2010 Senatu UKSW z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2010/201 2010-04-29
134 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 33/2010 Senatu UKSW z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Bioetyki i Prawa Medycznego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2010-04-29
133 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 32/2010 Senatu UKSW z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Studiów Podyplomowych Filozofii w Studia Podyplomowe Filozofii i Etyki 2010-04-29
126 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 25/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Poradnictwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW 2010-03-25
123 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 22/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów 2010-03-25