Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
171 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 67/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 44/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/14 2013-05-21
170 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 66/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, pro... 2013-05-21
169 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "Prawo dowodowe" 2013-05-21
166 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 62/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 35/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów ... 2013-05-21
152 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2013/2014 2013-04-25
148 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2013-04-25
83 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2013 Rektora UKSW z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 44/2012 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi eduka... 2013-04-23
141 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Funkcjonowanie kościelnych osób prawnych w przestrzeni prawa państwowego" 2013-03-20
140 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Oligofrenopedagogika - nauczanie i wychowanie niepełnosprawnych ... 2013-03-20
139 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Pedagogika Przedszkolna z Terapią Zaburzeń Rozwojowych" na Wydzi... 2013-03-20