Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 49/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016