Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 67/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016