Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
54 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie nr 41/2013 Rektora UKSW z dnia 18 czerwca 2013r. w sp... 2013-07-18
57 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2013 Rektora UKSW z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademicki... 2013-07-08
217 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 38/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków stud... 2013-06-27
216 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 112/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr 36/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków stud... 2013-06-27
214 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 110/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 126/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów... 2013-06-27
212 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 108/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego" na Wydz... 2013-06-27
62 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2013 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 41/2013 Rektora UKSW z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi eduka... 2013-06-27
64 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2013 Rektora UKSW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2013/2014 2013-06-18
174 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 70/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr 28/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego... 2013-05-21
172 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 68/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2014/2015 2013-05-21